• Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE I ZWROTY

Zwrot towaru

Zgodnie z art. 27 Ustawy i prawach konsumenta każdy klient ma prawo zwrotu towaru zakupionego bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia zamówienia.

Jeśli chcesz skorzystać z takiej możliwości, wystarczy, że w ciągu tego czasu prześlesz na adres: e-sklep@acspolska.com wypełniony i podpisany formularz (wzór poniżej) oraz w ciągu kolejnych 14 dni odeślesz zamówiony towar wraz z formularzem.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU – WZÓR DO POBRANIA

Ważne:

Na poinformowanie nas o  zwrocie masz 14 dni od momentu otrzymania towaru
wypełniony i podpisany formularz wyślij na adres: e-sklep@acspolska.co
towar wraz z wypełniony formularzem oraz z dowodem zakupu (potwierdzenie przelewu, faktura, mail) prosimy odesłać na adres korespondencyjny:

ACS sp z o.o.
ul. Pogodna 6, Strzelce Górne
86-022 Dobrcz

Koszty zwrotu towaru pokrywa klient
Po otrzymaniu przesyłki zwracamy równowartość towaru oraz poniesione koszty wysyłki. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem,

REKLAMACJA TOWARU

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym (art. 556–576) jako sprzedający odpowiadamy za wady prawne lub fizyczne (niezgodność towaru z umową) sprzedanych rzeczy na zasadzie rękojmi w ciągu 14 dni od wydania rzeczy konsumentowi.
Zgłoszenia z tego tytułu można dokonać najlepiej poprzez wypełnienie i podpisanie formularza reklamacji towaru znajdującego się poniżej i przesłania go na adres: e-sklep@acspolska.com

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU – WZÓR DO POBRANIA

Ważne:

towar wraz z wypełniony formularzem oraz z dowodem zakupu (potwierdzenie przelewu, faktura, mail) prosimy odesłać na adres korespondencyjny

ACS sp z o.o.
ul. Pogodna 6, Strzelce Górne
86-022 Dobrcz

reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni
Poinformujemy Cię e-mailem lub telefonicznie o sposobie jej rozwiązania
W przypadku uznania reklamacji za zasadną, wymienimy wadliwy produkt na wolny od wad, lub zwrócimy równowartość na konto
Dostarczenie towaru z zaakceptowanej reklamacji odbywa się na koszt sprzedawcy