Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego  Oleje kaszubskie

1.Przedsiębiorca, kontakt

1.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.olejekaszubskie.pl  jest ACS sp z o.o.. z siedzibą przy ul. Pogodna 6, Strzelce Górne, 86-022 Dobrcz (zwana dalej „ACS”), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SAD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS: 0000313690, posiadająca REGON: 220652459, NIP: 5842657275, kapitał zakładowy 60 000zł, opłacony w całości.

1.2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

- W siedzibie firmy: ul. Pogodna, Strzelce Górne, 86-022 Dobrcz

- telefonicznie pod numerem dla telefonów stacjonarnych i komórkowych: 52 320 97 30, 887070059

- poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@acspolska.com,

- przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

1.3. Klient:  w rozumieniu niniejszego regulaminu to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym

2. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego www.olejekaszubskie.pl  

2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2.2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które ACS przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

2.3 Przedmiotem transakcji są wyłącznie towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego

2.4 Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2.5Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.olejekaszubskie.pl  l są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


2.6 Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. § 3 Składanie zamówień

3.Zamawianie towarów

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.olejekaszubskie.pl  Zamówienia można składać w każdy dzień tygodnia o dowolnej porze. Przystąpienie do realizacji następuje w kolejny dzień roboczy (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. ). Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach produktu, jego cenie, surowca, z którego jest wykonany

3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danego produktu, określając specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.

4.Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.

4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Przejdź do składania zamówienia” nastąpi przekierowanie do strony logowania. Można dokonać też zakupu bez konieczności rejestracji.

4.3. Następnie, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

4.4. Po wybraniu sposobu dostawy (na podany adres) i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

4.5. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów  płatności w części - Metody płatności online lub opłacenia przesyłki przy odbiorze.

4.6. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.7. Jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności , Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

4.8. W przypadku nieotrzymania zapłaty on-line przez ACS, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. Jeśli dane do wysyłki okażą się niekompletne ACS będzie kontaktować się drogą telefoniczną, lub mailową celem uzupełnienia danych. Brak kontaktu z klientem przez 48 godzin od złożenia zamówienia będzie skutkowało  rozwiązaniem umowy. Jeśli płatność za zamówienie była realizowana z góry wtenczas środki zostaną zwrócone na konto nie inne niż to z którego nadszedł przelew.

4.9. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.

4.10. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.11. ACS może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem.

4.12 Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT lub faktury imiennej, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

5. Ceny

5.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

5.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i ACS. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez ACS zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.4. ACS zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

6.Dostępność zamówionych towarów

6.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

6.2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

6.3. W karcie produktu udostępniane są wszystkie informacje o danym produkcie

7. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość  e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ACS może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

8. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

8.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.

8.2. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar, lub w kolejnym dniu roboczym.

8.3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres to czas dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia.

8.4. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

8.5. UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności, jednej z aktualnie dostępnych płatności online  realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.

8.6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez ACS firma kurierska.


9. Formy płatności za zamówienie

9.1. Za pobraniem: opcja dostępna wyłącznie przy zamówieniu na wskazany adres.

9.2. Przelew: dostępne są wyłącznie przelewy on-line dokonane przy użyciu wybranej  przez Klienta metody płatności tj. jest serwisu jednego z partnerów ACS. Po dokonaniu wyboru  Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a wybranym operatorem płatności.

9.3. ACS nie akceptuje przelewów tradycyjnych, wobec czego Klient nie otrzyma numeru konta, na który należy dokonać wpłaty np. w banku lub na poczcie.

9.4. Uwaga! Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do ACS na adres: sklep@acspolska.com

10. Umowa sprzedaży

10.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.olejekaszubskie.pl  nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że  ACS może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.

10.2. Umowa jest zawierana w języku polskim

11. Wykonanie umowy – termin

ACS zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi do odbioru w terminie do 5 dni roboczych, od poprawnego złożenia zamówienia. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, ACS skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

12. Koszt dostawy

12.1. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.

12.2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności są określone w dziale czas i koszty dostaw

13. Odstąpienie od umowy

13.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru) w okresie 14 dni od otrzymania dostawy.

13.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

13.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa ACS jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

- pocztą na adres: ACS sp z o.o. ul Pogodna 6, Strzelce Górne, 86-022 Dobrcz

- przez wysłanie formularza zwrotu w wiadomości e-mail na adres: sklep@acspolska.com

- przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na    stronie sklepu internetowego w dziale „zwroty i reklamacje” – przy czym nie jest to forma wymagana.

Uwaga! Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności.

13.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 13.2. powyżej.

13.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, ACS zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ACS), nie później niż 14 dni od dnia, w którym ACS została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 13.7. poniżej.

13.6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie zaproponowane przez ACS. Koszty zwrotu towaru będą rozpatrzone indywidualnie.

13.7. ACS może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia  zwracanego towaru..

13.8. Rzeczy należy odesłać na adres ACS sp z o.o. ul Pogodna 6, Strzelce Górne, 86-022 Dobrcz, , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował ACS o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

13.9. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

13.10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia wady..

14. Reklamacje

14.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów ACS ponosi odpowiedzialność za wady.

14.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym www.olejekaszubskie.pl  może być reklamowana, zgodnie z  przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu 14 dni przewidzianych na zwrócenie towaru.

14.3. Reklamację można złożyć siedzibie firmy ACS lub za przesyłki.

14.4. W przypadku reklamacji drogą kurierską, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany zalecany przez ACS formularz zwrotu (dostępny w serwisie internetowym),.

14.5. ACS rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia, poprzez wiadomość e-mail, sms, oraz telefonicznie..

14.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za towar a zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii/skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: sklep@acspolska.com lub biuro@acspolska.com

14.7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem ACS, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

15. Anulowanie zamówienia

Klient ma możliwość samodzielnego anulowania zamówienia, w 24 godzin od złożenia zamówienia drogą mailową na adres sklep@acspolska.com

16. Wystawienie faktury

16.1. W przypadku żądania wystawienia faktury Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia. 

16.2. ACS nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

16.3. Przetwarzanie danych osobowych

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość ACS przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityce prywatności

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl