Promocje
olej z pestek dyni tłoczony na zimno 250ml
olej z pestek dyni tłoczony na zimno 250ml
29,99 zł 22,00 zł
szt.
olej lniany tłoczony na zimno 500ml
olej lniany tłoczony na zimno 500ml
15,90 zł 11,90 zł
szt.
olej z czarnuszki tłoczony na zimno 250ml
olej z czarnuszki tłoczony na zimno 250ml
29,90 zł 22,90 zł
szt.
pasta orzechowa crunchy 900g
pasta orzechowa crunchy 900g
20,50 zł 17,50 zł
szt.
pasta orzechowa smooth 900g
pasta orzechowa smooth 900g
20,50 zł 17,50 zł
szt.
olej słonecznikowy tłoczony na zimno 250 ml
olej słonecznikowy tłoczony na zimno 250 ml
9,90 zł 9,00 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Regulamin konkursu "Jesień z OK"

Regulamin konkursu „Jesień z Oliwią Kaszubską”

 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród jest firma ACS sp. z o. o. z siedzibą w: Strzelce Górne, ul. Pogodna 6, 86-022 Dobrcz, NIP 5842657275, KRS 0000313690
 1. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Zasad Konkursu, zwanego dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.
 1. Czas trwania konkursu :.01.10.2020 roku do 07.10.2020 roku, godzina 23.59.
 1. Konkurs realizowany jest na fanpage organizatora pod adresem https://www.facebook.com/oliwiakaszubskaACS 
 1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia, nieubezwłasnowolniona osoba mieszkająca na terenie Polski, która posiada konto na portalu społecznościowym Facebook.
 1. Osoby z najbliższej rodziny Organizatora i pracownicy ACS sp. z o. o. są wyłączeni z konkursu.
 1. Przystępując do udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest odpowiedź na pytanie konkursowe w postaci komentarza pod postem ogłaszającym konkurs i polubienie strony organizatora pod adresem https://www.facebook.com/oliwiakaszubskaACS/ ,a także zaakceptowanie niniejszego regulaminu konkursu.

    W odpowiedziach nie wolno używać słów i określeń potocznie uważanych za           obraźliwe.

 1. Nagrody otrzymają uczestnicy .konkursu, którzy zostaną wyłonieni przez subiektywną ocenę Organizatora konkursu, a ich komentarze zostaną uznane za najciekawsze

 2. Nagrodami w konkursie są :

I miejsce- Zestaw 3 olejów tłoczonych ze smakiem Oliwia Kaszubska

II miejsce - Zestaw 3 olejów tłoczonych ze smakiem Oliwia Kaszubska

III miejsce -Zestaw 3 olejów tłoczonych ze smakiem Oliwia Kaszubska

 1. Zwycięzca nie będzie miał możliwości wymiany nagrody na świadczenie pieniężne.
 2. Nagroda zostanie wysłana na koszt organizatora drogą pocztową na terenie Polski, przy czym warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez zwycięzcę poprawnego adresu wysyłki.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowana na fanpage Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/oliwiakaszubskaACS/
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.
 5. Nagroda zostanie dostarczona zwycięzcy w terminie 30 dni od dnia przekazania organizatorowi adresu do jego wysyłki.
 6. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
 7. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 8. Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany
 9. Zakres odpowiedzialności Organizatora
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

  Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, 
  w szczególności uczestników, którzy:
  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie 
  z zasadami Facebooka;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 10. Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z udziałem w konkursie organizowanym na portalu społecznościowym facebook przez Organizatora

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub RODO),informujemy, że:

Administratorem Państwa danych jest ACS sp. z o. o. Sp. z o.o. Strzelce Górne, ul. Pogodna 6; 86-022 Dobrcz, posiadający NIP: 5842657275

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Strzelce Górne, ul. Pogodna 6, 86-022 Dobrcz lub na adres e mail: biuro@acspolska.com

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród (wysyłki).

Państwa dane pozyskane w ramach konkursu obejmują:

- imię i nazwisko,  dane teleadresowe, nr telefonu i e-mail,

- inne dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadził w ramach udziału w konkursie

*Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

- upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy ACS sp. z o. o.

- podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo-finansową, organizacyjną i techniczną firmy ACS sp. z o. o.

- instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.

Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych, jako niezbędnych do otrzymania nagrody, jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody.

Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony żadnych działań.

 1. Reklamacje
  Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: biuro@acspolska.com
  Reklamacje, które zostaną zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, i dane kontaktowe osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są nieodwołalne.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl